07
jul

Firma METAL-INOX d.o.o. Visoko traži nove radnike!

Firma METAL-INOX d.o.o. Visoko se bavi proizvodnjom i ugradnjom kovane i inox bravarije, i iz male zanatske radionice, za ovu vrstu djelatnosti, je do danas prerasla u respektabilnu firmu čije je ime sinonim za vrhunski kvalitet i sigurnost proizvoda.

U procesu širenja svojih poslovnih aktivnosti Metal-Inox d.o.o Visoko raspisuje:

K O N K U R S
Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

BRAVAR ( 2 izvršioca)
ZAVARIVAČ (2 izvršioca)
BRUSAČ (2 izvršioca)

Kandidat pored opštih uslova treba da ispunjava slijedeće USLOVE:

– Najmanje Srednja stručna sprema (III ili IV stepen)
– Radno iskustvo minimalno godinu dana na istim ili sličnim poslovima,
– Visok nivo odgovornosti prema poslu.
– Starosna dob: 20-45. godina

Konkurs ostaje otvoren do popune upražnjenih radnih mjesta. Prijavu sa molbom za prijem u radni odnos i dokazima o ispunjavanju naprijed navedenih uslova potrebno je dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

METAL- INOX d.o.o. Kadije Uvejsa bb , 71300 Visoko

Telefon: 061/ 033- 330
Email: info@metallon.ba
Web: https://www.metallon.ba
Facebook: https://www.facebook.com/Metallon/
Instagram: https://www.instagram.com/metallon1/